Avondmaal

Avondmaal

John G. Lake – Avondmaal

Ik zou willen delen over John G. Lake en hoe hij het avondmaal zag.

Ik heb een boek vol van preken, brieven en geschriften van hem.
Lake was een Amerikaan die op ongelofelijke manier in de Geest wandelde. Hij ging als zendeling in 5 jaar tijd diverse keren naar Zuid Afrika, met een groep van 6 anderen. Toen ze daar weggingen waren er 1250 nieuwe predikanten, 625 nieuwe kerken en ten minste 100.000 bekeerlingen.

Zijn bediening werd gekenmerkt door ongelofelijke genezingen van o.a. Koningin Wilhelmina, die maar geen kinderen kon krijgen. Een jaar nadat ze Lake om gebed verzocht hadden, werd Juliana geboren.

Na zijn terugkeer naar Amerika opende hij “genezingsruimtes” in Spokane. Een kerk waar elke dag, de hele dag gebeden werd voor mensen die genezing wilden ontvangen van God. Er werden tot 200 mensen per dag geholpen, meer dan 100.000 mensen werden genezen van serieuze ziektes. In de kranten werden wekelijks brieven gepubliceerd van mensen die waren genezen, over de wonderen die gebeurden. Omdat mensen dachten dat dit aandachttrekkerij en overdrevenheid was, werd er een commissie samengesteld van artsen, advocaten e.d. die deze ‘zogenaamde’ wonderen moesten onderzoeken. Omdat Lake een zakenman geweest was, werden er in zijn kerk nauwkeurige verslagen bijgehouden en hij had daarom veel namen en adressen als bewijs. Na een week van onderzoek was de conclusie van het comité: “In de kranten staat nog niet de helft van wat er gebeurt!” en “Zet het goede werk voort”
John vermeed ook nooit de wetenschappers en heeft juist veel met hen samengewerkt om te kijken of ze wetenschappelijk uit konden vinden wat er gebeurde als hij met mensen bad. Verklaren konden ze het niet, maar uit alle onderzoeken bleek dat er heel wat gebeurde als John G. Lake bad!

Het volgende stuk komt uit één van de preken van John G. Lake en verbijsterde mij. Hij legde het avondmaal uit op een manier die ik nog nooit gehoord had.

John had op dat moment de verantwoordelijkheid over 125 man, die preekten verspreid over heel Zuid Afrika. Op een bepaald moment kon hij ze niet langer betalen. Op het hoofdkantoor verkochten mensen kleren, meubels en van alles om alle werkers in het veld terug te halen om ze te vertellen wat er aan de hand was. Hij zegt hierover:

“Op een avond tijdens deze conferentie werd ik door een comité gevraagd om de ruimte voor een paar minuten te verlaten. Ze wilden even onder zichzelf overleggen. Dus ik liep naar een restaurantje voor een kop koffie en kwam terug. Toen ik binnen kwam zag ik dat ze de stoelen in een ovaal gezet hadden, met aan het eind een kleine tafel waarop brood en wijn stond. Oude Vader Van der Wall, die voor allen sprak zij: “Broeder Lake, tijdens je afwezigheid zijn we tot een conclusie gekomen. Wij hebben onze beslissing genomen. Wij willen dat u ons leidt in het Avondmaal. Wij gaan terug naar onze werkvelden. We gaan terug, al moeten we lopen. We gaan terug, al verhongeren we. We gaan terug, al sterven onze vrouwen. We gaan terug, al sterven onze kinderen. We gaan terug, al sterven we zelf. We hebben echter 1 verzoek. Als we sterven, willen we dat u ons komt begraven.”
Het jaar erna begroef ik 12 man en 16 vrouwen en kinderen. Volgens mij had niet één van dezen mannen hoeven sterven als ze een paar dingen te eten hadden gehad. Vrienden, als jullie willen weten waarom de kracht van God zo sterk op Zuid Afrika als niet gezien was sinds de tijd van de apostelen, is hier jullie antwoord.

Jezus Christus heeft de geest van martelaarschap in de bediening gelegd. Jezus stelde zijn bediening in met een eed tot de dood. Toen Hij met zijn discipelen was op de laatste avond, nam Hij de beker, “toen Hij dronk zei Hij…”
Geliefden, het zeggen was het significante gedeelte! Het was de eed van Jezus Christus aan de twaalf die bij hem stonden, “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed” toen zei Hij “Drinken jullie hier van.”
Vrienden, degenen die daar waren en op die eed dronken van Jezus Christus, stapten hetzelfde doel en dezelfde eed in als Hij deed. Dat is wat alle eden betekenen. Mannen hebben zich met van oudsher aan eden verbonden met de wijn beker. Mannen hebben hun legers tot de dood gezworen. Het is een hele oude gewoonte. Jezus Christus heeft het voor de Kerk voor altijd geheiligd, prijst God.
“Mijn bloed in het Nieuwe Verbond. Drink ervan, een ieder van jullie.” Laat ons één worden in ons doel om voor de wereld te sterven. Jullie bloed en mijn bloed, samen. “Mijn bloed in het Nieuwe Verbond, het is mijn eis van jullie. Het is jullie hoogste eer.”

Lieve vrienden, er is geen bewijs dat één van hen een natuurlijke dood stierf. We weten dat ten minste negen van hen als martelaren stierven, misschien wel allemaal. Peter stierf op een kruis, Jakobus werd onthoofd, voor Thomas wachten ze niet eens op een kruis, ze nagelden hem aan een olijfboom. Johannes werd in Efeze ter dood veroordeeld door hem in een vat kokende olie te stoppen. God redde hem en zijn beulen weigerden het proces te herhalen. Hij werd verbannen naar het eiland Patmos. Johannes vond hier zo weinig van dat hij het verhaal zelf nooit verteld heeft. Hij zegt: “Ik was op het eiland Patmos voor het Woord van God en de getuigenis van Jezus Christus.” Dat we uitleg genoeg. Hij had zichzelf toegewijd aan Jezus Christus, voor leven of dood.

WOW!
Het Heilig Avondmaal, niet uitgelegd als Christus die (enkel) stierf voor onze noden, maar Christus die opriep om bereid te zijn hetzelfde te doen als Hij zou doen: sterven voor het Koninkrijk van God. Om het evangelie door middel van lichaam en bloed te verkondigen tot in de dood.
Een verbond, een eed niet alleen in Zijn bloed, maar ook in Mijn bloed, in Uw bloed! Zijn we hier werkelijk toe bereid, de volgende keer dat we aan het avondmaal zitten?

 

Geschreven door: Monica

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.