De invloed van een trouwe dienaar

De invloed van een trouwe dienaar

De invloed van een trouwe dienaar

Veel mensen zien in deze tijd veel onrecht plaats vinden in de wereld waarin ze leven. Ze weten niet wat ze hiermee aan moeten en leggen zich er dan maar vaak bij neer. Het is gewoon niet eerlijk, de overheid kan alles doen wat ze willen en plegen affaire na affaire en ontspringen steeds de dans. Terwijl de normale burger al in de problemen kan komen, wanneer hij of zij te laat zijn belastingpapieren invult. Toch hoeven wij als kinderen van God niet te wanhopen, want als God voor ons is wie kan er dan tegen ons zijn [Romeinen 8:31]. Natuurlijk kunnen en zullen er veel mensen tegen ons zijn wanneer wij met God wandelen. Maar alle deze tegenstand stelt niks voor, vergeleken met wie voor ons is, namelijk de Schepper van hemel en aarde.

Ik wil graag beknopt kijken naar Johannes Calvijn, een man die de wereld geheel op zijn kop heeft gezet. Philip Vollmer plaatst hem zelfs onder de meest invloedrijke personen van de tweede millennium. En dit is zeker terecht, want het ontstaan van de Nederlandse staat is bijvoorbeeld grotendeels te danken aan zijn gedachtengoed, die via de Franse Hugenoten naar Nederland is gekomen. Het begon allemaal met wat kleine groeperingen, breidde zich uit tot een volksbeweging met kerksamenkomsten in de open velden. Dit bleef natuurlijk niet onopgemerkt en al snel kwamen er straatgevechten en zelfs oproer in de steden. Dit was echter niet de bedoeling van Calvijn. Zelf wilde hij de kerk en het politieke leven niet te veel vermengen. Hij riep de bevolking op om niet gewelddadig te zijn. Hij was dus niet uit op een revolutie in de samenleving, maar in de reformatie van het hart. De mens moet zich immers altijd steeds meer reformeren naar Jezus Christus, onze Heer en Zaligmaker.

Het protestantse en vooral het gereformeerde gedachtegoed hunkerde naar de vrijheid van het geloof. Iets ongekends voor die tijd. Jammer genoeg is dit nog steeds zo voor meer dan 340 miljoen broeders en zusters in andere landen. Iets waar onze media vrijwel niks over rapporteert, maar waar wij voor mogen bidden, vasten, proclameren en geven.

Calvijn zag de wereld als Godsschouwspel, waarin alles Hem eer moest geven. De ware Christelijke leer, zoals deze gevonden wordt in de Heilige Schriften, moest de standaard zijn waaruit een Christen hoort te leven. Dit was wat Calvijn zijn leven lang voor ogen hield en keihard voor werkte. Hiermee zeg ik niet dat alles wat Calvijn leerde ook altijd geheel waar moet zijn. Maar dat neemt niet weg dat hij onvermoeid als een kampioen voor de Waarheid stond. Iets waar wij ook vandaag de dag nog de vruchten van plukken.

Calvijns gedachtengoed brandde diep in het hart van een groot deel van de Nederlandse bevolking. De Heilige Bijbel was door de Heilige Geest aangestoken en kon niet meer geblust worden door ketterijen en bijgeloof. Hierdoor ontstonden er ook veel lange en vermoeiende oorlogen. Maar aan het eind van de tunnel kwam het licht tevoorschijn. Een prachtige doorbraak kwam en Alkmaar ontzet werd een feit. Iets wat veel Alkmaarders jaarlijks op 8 oktober nog steeds vol trots vieren door hun prachtige rood-witte Alkmaarse vlaggen buiten te hangen. Daarom broeders en zusters wees niet ontmoedigd wanneer het onrecht lijkt te zegenvieren. Net zoals Johannes Calvijn, kan één rechtvaardige nog steeds in het oog van alle onrecht, het tij doen keren. Laten wij doorgaan in de geest van vrijheid en victorie, want waar de Geest van de Heer is daar is vrijheid [2 Korintiërs 3:17].

 

Geschreven door: Richard

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.