Hoe vervult liefde de wet?

Hoe vervult liefde de wet?

In de bidstond op woensdagavond werden wij laatst bepaald bij de liefde. Dat er meer liefde nodig was onder de Christenen.
We weten allemaal hoe belangrijk de liefde is, wat de Bijbel erover zegt. En toch is liefde nog zo vaak een ondergeschoven kindje. Zo vaak verdwalen mensen in de wetten, regels en richtlijnen die er ook allemaal in de bijbel staan.
Laten we nog eens kijken wat de Bijbel ons leert over de liefde:
Matteüs 22:37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Galaten 5:14 Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Romeinen 13:8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Alles in het leven draait dus om liefde en relatie, met God, met jezelf, met je naaste. Het is het doel van het leven. Niets heeft zin zonder deze twee. En als je deze door en door kent, kun je dus je bijbel eigenlijk wel weggooien.
Theoretisch gesproken, nu niet gelijk richting oud papierdoos lopen!
Want hoe ziet die liefde er dan uit? Wat is het juist niet? En met dit soort verhalen staat de Bijbel vol om ons te onderwijzen. En dan hebben we natuurlijk het schitterende hoofdstuk 1 Korinthe 13 wat ons leert wat dan liefde is.
Laten we die eens vers voor vers “uitpakken” zodat de betekenis goed tot ons doordringt.

1 Korintiërs 13:1 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.
Hier zegt Paulus dus eigenlijk:
Al kan ik nog zo goed, vloeiend en boeiend spreken…
Al heb ik nog zoveel wijsheid te delen…
Ook al is mijn verhaal nog zo belangrijk…
Al spreek ik mensen dagelijks toe…
Al spreek ik nog zoveel talen…
Wat ik ook zeg, of te zeggen heb, als ik dit zonder liefde doe, als het niet komt uit liefde en de overtuiging dat dit is dat de Heer wil dat ik zeg, is het net zo nutteloos als een cimbaal die in het luchtledige rinkelt.
Een cimbaal of trompet (schallend koper) die meespeelt in een gedirigeerd muziekstuk voegt echt iets waardevols toe. In hun eentje, in het luchtledige is het betekenisloze herrie.
Misschien moeten we ons iets vaker afvragen:
– wat ik wil zeggen, voegt dit iets toe?
– is het liefdevol ?
– is het opbouwend?
– heeft iemand er iets aan als ik dit zeg?
Of ben ik een rinkelende cimbaal in het luchtledige?

1 Korintiërs 13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.
Ja maar… profetische gaven en geloof zijn toch van God!!
Dat kan toch niet fout zijn?!!
Gut, ik wilde wel dat ik geloof had om bergen te verzetten! Hoe kan Paulus nu zeggen dat het fout is???
Profetische gaven en geloof zijn super belangrijk. Geloof dat bergen verzet is iets om met alle macht naar te verlangen en naar te streven. Maar als je daarbij de liefde vergeet, is het inderdaad waardeloos zegt Paulus.
Letterlijk: zonder waarde!
Alles, hoe goed en hoe Christelijk en hoe Goddelijk het ook is, is waardeloos als je het niet met liefde gebruikt.
Bedenk maar eens: Er staat iemand tegenover jou die over jou gaat profeteren. Wil je dat hij of zij dit met of zonder liefde doet?
Zonder liefde kan dit al gauw hard en (ver)oordelend worden. Met liefde, al zou het een terechtwijzing zijn van God, wordt je hart verzacht en voel je de liefde en genade van God in de boodschap.
En geloof, waar gebruik je geloof zonder liefde voor? Dat wordt toch al gauw egoïstisch en ter vervulling van vleselijke wensen: meer geld, een partner, of (ver)oordelend naar anderen die minder geloof hebben. Het wordt dan gebruikt om God en mensen om je heen te manipuleren en dat levert hele lelijke toestanden op. Geloof en profetische gaven zijn zeer waardevol, maar zonder liefde zelfs ronduit gevaarlijk! Ten eerste voor de mensen om je heen, die je er enorm mee kunt kwetsen, maar uiteindelijk ook voor jezelf!
Wat denk je dat God doet met mensen die zijn gaven zo misbruiken?
Hij zal altijd aansporen op bekering, maar uiteindelijk zal hij je stoppen, als het niet goedschiks wil, dan maar kwaadschiks. En wee je gebeente als je Zijn kinderen bezeerd en beschadigd hebt door misbruik te maken van Zijn gaven!!
Dus: als God jou een boodschap geeft om aan iemand door te geven, hoe breng je deze? Bid je eerst dat God je dit in liefde laat zeggen?
En hoe gebruik je je geloof? Waar heb je geloof voor? Is dit voor jezelf of ook voor anderen? Is het ter bevordering van het Koninkrijk van God? Of je nu een groot of een klein geloof hebt, vraag God altijd om de juiste mate van liefde bij dit geloof.
En voordat je bid voor meer geloof, bid eerst altijd voor meer liefde!

1 Korintiërs 13:3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.
Als ik dit lees vraag ik mij af: Hoe kun je alles geven, zelfs je leven, maar zonder liefde?
Kennelijk kan het, anders zou Paulus het niet al voorbeeld gebruiken.
Alles geven… zonder liefde… hoe dan?
Ik moet denken aan Martha, die uit een gevoel van plicht zo druk bezig was met gastvrouw spelen dat ze geen tijd had voor Jezus.
Ik moet denken aan de Joden en hun wet: alle goede dingen (willen) doen en nog Gods genade missen.
Ik moet denken aan mensen die ik gekend heb, die altijd bezig waren te geven aan anderen, tijd, arbeid, hulp, en die toch koud en manipulerend waren in hun hart. Ze deden al deze goede dingen om er aandacht en dankbaarheid voor terug te krijgen. Kennelijk waren ze ergens in hun leven zo beschadigd dat ze werkelijke liefde niet kunnen voelen en alleen op deze manier een vorm van liefde kunnen geven en ontvangen. Als je deze mensen confronteert met wat echte liefde is, raken ze in de war, kunnen ze dat niet aannemen of ontvangen. Ze herkennen niet wat het is, stappen erover heen en stormen weer verder in hun goede werken.

Waarom doe jij je goede werken? Omdat je om iemand geeft? Of is het om aan het eind “Dank je wel” te horen, van mensen of van God? Wil je lekker bezig blijven, omdat je je anders maar verveeld? Of bezig blijven om maar niet thuis te hoeven zijn, omdat je daar maar alleen bent, of omdat daar niet zo’n fijne sfeer hangt?
Wil je gezien worden in het doen van je werken, kijk eens wat ik allemaal doe?
Het gaat dus heel erg om de motivatie achter je daden.
Want begrijp me goed: Goede werken horen heel erg bij het evangelie van Christus!! Zoals Jakobus zegt: 2:17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.
Dus een levend geloof uit zich in goede werken, maar alleen als je die werken in liefde doet. Als je de liefde mist, missen de werken hun doel. Als je leeg raakt, moe, en niet meer de liefde kunt voelen voor wat je doet, is het misschien tijd voor een pauze. Even zitten aan de voeten van Jezus en tot rust komen. Misschien is het tijd voor een kleine vakantie van je werkzaamheden, zodat je kunt opladen of misschien zelf wat bijleren van God, zodat je daarna weer verfrist en effectiever bezig kunt met je werken. Misschien heeft God de liefde voor wat je doet weggenomen omdat Hij je op een ander werk wil zetten. Misschien wil God jou even voor zichzelf hebben en jullie relatie versterken. Misschien wil God aan het werk in jou met iets, een stuk genezing of onderwijs en verandering van je visie. Want vergeet niet: in jou relatie met God, gaat het God in eerste instantie om JOU!!

Het gebod is: “heb de ander lief als jezelf.”
Niet MEER dan jezelf, ALS jezelf. Dit houdt in dat je ook van jezelf moet en mag houden! God houdt zoveel van jou dat Hij zijn zoon stuurde om te lijden en sterven voor jou. Jezus houdt zoveel van jou dat Hij door dit lijden en sterven ging voor jou! Jezus heeft de Heilige Geest van God gestuurd om je te vullen en leiden. De Heilige Geest wil in je wonen en je helpen omdat Hij zoveel van je houdt!
Als Zij zoveel houden van jou, hoe zou jij het dan in je hoofd halen om niet te houden van jou? Alle haren van je hoofd zijn geteld!!
Zij houden van jou!! Zoveel!!
Hou jij van jou? Hoeveel? Net zoveel als van je partner? Kinderen? Ouders?
Zo niet, vraag de Heilige Geest dan om een openbaring over Gods liefde voor jou, zodat je ook zoveel van jezelf kunt gaan houden.
En dan zul je merken dat liefde voor anderen ook makkelijker gaat stromen.
Als wij voelen dat wij liefde tekort komen, zelf niet genoeg ontvangen, zijn wij ook minder geneigd om te geven. Het is een absolute NOODZAAK dat je leert hoe groot de liefde van God is voor jou. Dat je deze ontvangt en ook voor jezelf kunt gaan voelen, zodat je vanuit die rotsvaste positie de stromen van Levend Water uit jezelf kan laten stromen om je werken voor anderen te doen.

Ik denk dat ik even genoeg vragen gesteld heb in het bovenstaande voor nu. Hier eerst maar eens mee aan de slag. We gaan een volgende keer verder over de liefde.

 

Geschreven door: Monica

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.