Wat is er nodig voor Opwekking?

Wat is er nodig voor Opwekking?

Na gesprekken met Richard over opwekking en hoe hard de huidige wereld dat nodig heeft, vroeg hij mij daar een blog aan te wijden. Ik ben daar een tijdje over aan het nadenken geweest. Wat is er nodig om een opwekking te bewerken? Hoe kunnen we een opwekking aanzwengelen? Was zijn vraag.
Ik heb in de loop der jaren veel over opwekkingen gelezen en persoonlijk altijd een sterk verlangen gehad om op die manier God aan het werk te zien. Want dat is duidelijk: een opwekking is geen mensen werk, maar Gods werk! Maar wat is een opwekking precies? En dat is al een goede vraag, want er zijn opwekkingen en wat genoemd wordt verfrissingen. De laatste 100 jaar zijn er volgens mij alleen nog maar verfrissingen geweest.
Een verfrissing is een beweging die zich voornamelijk binnen de kerk afspeelt: er komen “nieuwe” waarheden aan het licht door de Heilige Geest, die bevestigd worden door de kracht van de Geest in mensen levens, en hun levens veranderen, worden meer toegewijd aan God en dit kan overvloeien in meer bekeringen omdat mensen met meer overtuiging gaan getuigen, er meer evangelisatie plaats vind. Maar het blijft voornamelijk een kerk, of een paar kerken die enthousiastere leden hebben en wat groeien, soms in het begin zelfs stevig groeien, maar dit neemt weer af en alles keert min of meer terug naar het oude.

Maar als ik denk aan opwekking, dan denk ik aan die echte ouderwetse opwekkingen: Mensen voor de gapende bek van de hel wegtrekken. Hele steden, hele omgevingen die “schoongeveegd” worden. Kroegen die sluiten of omgebouwd worden tot preekhallen of gebedsruimtes. De meest geharde gokkers en alcoholisten die zich bekeren, zieken die genezen, nieuwe kerken die uit de grond gestampt moeten worden om alle gelovigen te herbergen. Politie en artsen die zonder werk zitten, omdat iedereen tot geloof kwam, genas en hun levens radicaal veranderd werden. En dit bleef vaak minimaal 1 generatie zo. Hoe kwamen die opwekkingen tot stand?
In het begin van de moderne kerkgeschiedenis kwamen deze opwekkingen tot stand door het bestuderen van het woord. De reformatie: gered door geloof (niet werken) kwam doordat er verschillende mannen waren die dit ongeveer rond dezelfde tijd ontdekten en er over begonnen te schrijven en preken. Toen deed God mannen opstaan die dit vol overtuiging durfde te preken en het bolwerk van de Katholieke Kerk hiermee aan durfden te vallen. Van hier uit ontstond de Reformatie.
Hetzelfde gebeurde met de waterdoop, en de heiligheid beweging. Maar toen begonnen er dingen te veranderen en begon men ook de kracht van het gebed te zien. Vanaf dat moment zijn ook veel opwekkingen gekomen door het gebed van gelovigen. Hele bewegingen van God zijn begonnen door trouw gebed van gelovigen met een diepe wens in hun hart, die zich niet het zwijgen liet opleggen.
We zien dit in de Bijbel terug: Abraham, Isaak en Jozef in hun levens gebeurde veel omdat God dit zo in werking zette. Maar toen het Joodse volk slaven werden in Egypte begonnen ze tot God te roepen voor bevrijding en kwam God in beweging op hun gebed. God maakte zich eerst bekend als God, door uit zichzelf dingen in beweging te zette en daarna verwachtte Hij van Zijn volk een ‘samenwerking’ door hun gebed en gehoorzaamheid. De reformatie en de eerste tijd erna was een beweging van God zelf, daarna verwachte Hij samenwerking.

Charles Finney bijvoorbeeld kreeg pas echt succes als rondreizend predikant, op het moment dat hij ging samenwerken met Father Nash, een man met een enorme bediening voor voorbede. Als Nash en Finney naar een nieuwe stad gingen, begonnen ze met gebed: eerst de akkers ploegen in gebed, voordat het zaad van het woord gestrooid zou worden. Charles Finney preekte ze daarna Gods Koninkrijk binnen, en wie niet wilde luisteren werd door Father Nash naar binnen gebeden! Als hij je op zijn gebedslijst zette, wat hij veel deed met verstokte zondaren en grote tegenstanders van het Evangelie, dan werd je gered! Je kon tegenstribbelen wat je wilde, maar je zou op je knieën voor God, en dat gebeurde!
Dit was de manier waarop veel van de genezingsopwekkingen en de doop in de Heilige Geest opwekkingen begonnen.
Maar er veranderde nog iets anders. Want op een gegeven moment werden opwekkingen minder intens, de resultaten wat minder spectaculair in aantallen bekeerlingen en de resultaten bleven ook minder lang hangen, de levens van mensen veranderde minder drastisch. Wat was er aan de hand?
In de God’s Generals boeken van Roberts Liardon zie je dit patroon duidelijk terug en hij legt denk ik de vinger op de zere plek.
Bij de oude grootse en intense opwekkingen, werd mensen die gered wilde worden, aangeraden om te bidden tot ze van God zelf in hun hart de bevestiging ontvingen dat ze gered waren. Er waren gebedsruimtes of huizen waar mensen samenkwamen om te bidden, soms uren, soms dagen, soms weken(!) totdat ze de verzekering in hun hart kregen dat ze gered waren. In die tijd, zeker als dit langer duurde, was God met hen bezig en werden ze vaak herinnerd aan zonden die ze moesten belijden, gewoontes die ze moesten verbreken etc. Maar als ze die verzekering dan kregen, waren het ook zulke veranderde mensen, dat niets ze meer tegen kon houden in hun honger naar God en inzet voor het Koninkrijk.

In latere opwekkingen, die dus meer en meer in verfrissingen veranderden, werden mensen die voor God gewonnen werden nog wel naar voren geroepen, zonden werden beleden en gelovigen baden voor hen, maar daarna werd ze verteld dat ze nu gered waren en Christen en nu moesten ze zich hier naar gaan gedragen. Ze hadden niet meer de doorworsteling en verzekering van God zelf, maar de bemoedigende woorden van een oudste of gebedsteam lid en daar moesten ze het mee doen.
Geen wonder dat de kracht van opwekkingen afnam! De worsteling met God en de verzekering van God zelf werd voor velen die wilden geloven “afgepakt” en ze moesten het nu doen met de verzekering en bemoediging van mensen. En dan vinden we het gek dat de kerk tegenwoordig vol zit met mensen die elke zondag terug komen omdat ze een preek “nodig” hebben om bemoedigd te worden en verder te kunnen in hun wandel.
Je kunt in kerken vandaag de dag ook heel duidelijk zien wie zelf een diepe ervaring met God heeft gehad en wie niet. Ik verbijsterde mijzelf al jaren over het niveau van ongeloof van sommige christenen, totdat ik dit onderscheid begreep. Maar ja, ik was één van degenen die door God zelf bij de lurven was gegrepen, zonder inmenging van mensen. Voor mij valt niet te ontkennen dat Hij bestaat, echt is, en nog steeds wonderen doet. Ik hoorde Zijn stem al voordat ik leerde dat Hij vandaag de dag nog steeds met ons wil spreken, dus toen ik dat leerde, was het voor mij simpelweg de vraag: “Okee, hoe leer ik Hem dagelijks verstaan?” en ik heb binnen een paar maanden geleerd Hem accuraat te verstaan, omdat er in mij geen enkele twijfel was dat Hij dat wilde. En toen pas kreeg ik door dat er christenen in de kerk zaten die daar al 20 jaar of langer zaten, die geen idee hadden dat ook zij de stem van God zouden kunnen verstaan en hoe dan, terwijl dit toch met enige regelmaat gepreekt werd. Ik was verbijsterd!! Maar zij waren net zo goed verbijsterd dat ik binnen een paar maanden nadat ik tot geloof kwam dit wel beheerste en ik werd gezien als iets bijzonders, terwijl ik in mijn hart overtuigd ben dat God dit wil voor een ieder van zijn kinderen!

Tegenwoordig zie je ook vaak dat mensen niet eens meer gevraagd word naar voren te komen voor gebed, je kunt het gewoon op je plaats mee mompelen als je dit wilt. We willen het ‘makkelijker’ maken voor mensen, niet beseffend dat we daarmee ze juist iets ontnemen. En wat wordt ze dan ontnomen: de ervaring van een aanraking door God zelf. Het doorbidden en doorworstelen totdat ze zelf de verzekering ontvangen: De onwankelbare zekerheid in hun eigen lichaam ontvangen van het reddend vermogen (of genezend of voorzienend) van God. Geen wonder dat er tegenwoordig zo weinig mensen meer zijn met een onwankelbaar geloof, ze missen de ervaringen die ze dit leren.

En dan, als daar een opwekking is, kan deze maar al te gauw weer gedoofd worden door oordelen: Mensen die met hun verstand bepalen: dit is niet van God! Denk aan de weerstand die er in eerste instantie kwam op de Azusa Street beweging. Er gebeurde zoveel rare en nieuwe dingen die mensen niet gewend waren, dit kon niet van God zijn! Hetzelfde werd beweerd op de 1e pinksterdag: De discipelen spraken in tongen en hadden grote vreugde en men dacht dat ze dronken waren! In Azusa Street waren er ook uitwassen, maar bid dan om bescherming door de Geest en helderheid om onderscheid te maken. Menig beweging van God is door angst van mensen stil gelegd. Laat dit alsjeblieft als er een beweging van God komt, niet weer gebeuren!

Dus, hoe kunnen wij helpen een opwekking tot stand te brengen:
Bidden en bijbellezen:
Bidden, maar dan ook echt doorworstelen. Het verlangen in ons hart naar een grote beweging van God voeden en vasthouden. Lees daarbij je bijbel om je geloof op te bouwen, hoe bewoog God in bijbelse tijden, wat is Zijn Kracht? De Heilige Geest hierbij om hulp vragen om dit verlangen vast te houden en om het juiste te bidden. Jakobus 5:16… Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 17 Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; 18 en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten.

Opruimen:
Ruim je eigen leven op: Vraag God om te laten zien waar in je leven jij heiliging en reiniging nodig hebt, vraag vergeving en handel hiernaar, continu biddend dat de Heilige Geest je hierbij helpt. Alleen redt je het niet. Misschien moet je hierbij zelf eerst worstelen, zelf eerst die echte, niet te overtreffen aanraking van God zelf meemaken.
Galaten 5:16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
Als je “schoon” bent, kan dan Gods Lichts helderder schijnen door je, heeft wat je ook doet voor God een grotere impact doordat Hij zuiverder door je heen kan werken.
2 Korintiërs 4:6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. 7 Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons

Beweeg mee:
Wat God ook verkiest te gaan doen, beweeg mee! Je hebt geleerd te verstaan wat Zijn stem is, maak DOOR DE GEEST, onderscheidt wat van Hem is en wat niet. (niet met je eigen verstand) Laat ieder zijn eigen beleving hebben, een iedereen heeft iets anders nodig. Bid ter ondersteuning voor wat er gebeurt en vertrouw dat als God beweegt, Hij het ook in de hand kan houden! God is groter dan wij kunnen beseffen of bedenken, dus houdt niet vast aan oude denkpatronen, maar zeker als Hij beweegt, besef dan dat je hele denken op zijn kop gezet kan worden, laat daar ruimte voor.
Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Heer wij bidden, dit land, deze wereld, heeft een gigantische ouderwetse, alles op zijn kop zettende opwekking nodig. Heer schut ons wakker, vergeef ons onze zonden, zoals alleen U dat kunt. Vergeeft de zonden gepleegd in ons land, in onze wereld. Geef ons levensveranderende ervaringen om vrucht te dragen voor U en Uw Koninkrijk. Bewerk deze honger naar opwekking in onze harten en help ons om deze honger naar U behouden, te voeden en te laten groeien totdat we niets anders meer willen dan een beweging van U. Heer en beweeg dan onze wereld, schud de wereld wakker, toon Uw kracht en heerlijkheid en leidt de mensen door die alles veranderende ervaringen, zodat de beweging blijvende vrucht voor Uw Koninkrijk draagt! Dit vragen wij u in Jezus naam, Amen.

 

 

 

Geschreven door : Monica

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.