Kom eens langs!

Grace Ministries is een evangelische gemeente die in 2000 is opgericht als kerkgenootschap. Het is ons verlangen om samen met andere kerken uit de regio mensen, die de Heere Jezus Christus nog niet kennen, te bereiken met het evangelie. Daarnaast willen we ook een gemeenschap zijn voor de regio waar jong en oud en mensen van verschillende achtergronden zich thuis voelen.

Uiteindelijk is het Jezus Christus die ons aan elkaar verbindt waardoor het ook mogelijk is om elkaar in liefde te accepteren.

Kom gerust eens kijken in de gemeente. Er is altijd een degelijke Bijbelse boodschap, lofprijs en aanbidding.

Visie

Grace Ministries maakt deel uit van de gemeente van Jezus Christus en ons belangrijkste doel is om een gemeente te zijn waar Hij graag wil zijn.

Wat wij geloven

Wij geloven, dat God de Schepper van de hemel en de aarde is. Er is één God, zichzelf openbarende en van eeuwigheid bestaande in Drie Personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest en elke Persoon volledig God.

Lidmaatschap

Het is mogelijk om lid te worden van Evangelie Gemeente Grace Ministries. De essentie van het lidmaatschap van Grace is de navolging van Christus. Als leden trekken we samen op bij het volgen van Jezus.