Onze visie

Grace Ministries maakt deel uit van de gemeente van Jezus Christus en ons belangrijkste doel is om een gemeente te zijn waar Hij graag wil zijn.

Het gaat ons in eerste instantie niet om de vorm maar om de inhoud.

Naast het verkondigen van het goede nieuws waardoor mensen tot geloof komen, willen we mensen helpen om hun roeping te vervullen en Jezus te volgen in woord en daad.

  • Gemeenschappelijke en persoonlijke groei willen we bereiken door:

a. Centrale samenkomst op zondag die bestaat uit drie belangrijke waarden:

  1. Gezamenlijke zang en aanbidding tot God;
  2. Woord verkondiging.
  3. Tijd voor elkaar, na de dienst is er ruim de tijd om een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank.

b. Trainingen en Bijbelstudies die gericht zijn om een levende relatie met God te ontwikkelen.

c. Huisbijeenkomsten waar we elkaar en Jezus beter leren kennen door het Woord, gebed en fellowship.

d. Bidstonden

  • Het gezin

Grace Ministries heeft een duidelijke visie voor het gezin en wij geloven daarom dat het belangrijk is, dat de kinderen hun eigen kinderkerk hebben, waar het evangelie met alle facetten (op hun belevings niveau) gebracht wordt.

Het huwelijk is een door God ingestelde instantie. Huwelijks seminars en counseling zijn daarom ook een onderdeel van Grace Ministries. Het christelijke gezin zien wij als hoeksteen in de samenleving,

  • De sociaal zwakkeren

Grace Ministries heeft een hart voor sociaal zwakkeren én mensen die het moeilijk vinden in deze maatschappij staande te blijven.