Wandelende vrouwen:

Women of Walk

Iedere donderdagmiddag een andere wandeling o.l.v. Marja v. Tent
begin 14:00,    17:00 thuis
Zie de opgavelijst in de kerk.

s

Vrouwen ontbijt

Vrouwen en mede gelovigen in Jezus Christus, en zij die op zoek zijn naar de zin van het leven. Onze visie voor de vrouwen in de gemeente is om hen op te bouwen in het geloof en te helpen het doel dat God voor hen heeft in dit leven te vinden. Dit doen we door o.a. vrouwenbijeenkomsten te houden, waarin elke keer een ander onderwerp behandeld wordt.

Er worden dan passende onderwerpen behandeld zodat de vrouwen in de gemeente en in hun gezin of in de situatie waar zij zich in bevinden gesterkt en opgebouwd worden.

Op een vrouwenbijeenkomst worden allerlei onderwerpen behandeld, zoals:

  • De kracht van de biddende vrouw;
  • Wat wil Hij, wat wil zij;
  • De vrijmaking van de Geest;
  • Van kramp naar kracht.

Daarom willen wij je van harte uitnodigen om een vrouwenbijeenkomst te bezoeken, je kan altijd in de agenda van de gemeente op de website kijken wanneer er een vrouwenbijeenkomst is en welk onderwerp er behandeld wordt. Je zult al gauw merken dat het erg leuk is om samen met vrouwen bijeen te komen! Van harte welkom!