Bidstond

Grace Ministries

Bidstond

Wij geloven in de kracht van gebed, dat is voor ons een belangrijke reden om samen door de week te bidden.

Als je graag mee wil bidden ben je van harte welkom op de bidstond. We bidden daar onder andere voor de gemeente, regio Alkmaar en vele andere noden die zich om ons heen afspelen.

En wanneer we dan samenkomen en bidden, geloven we ook dat God onze gebeden zal verhoren.

Marcus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Hebreeën 11:6 Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Matteüs 6:33 Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

God zelf zegt: Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden (Jeremia 33:3). Dat laat zien dat in principe iedereen kan bidden.