Zending

Jezus gaf zijn discipelen de opdracht om Zijn getuigen te zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.

Zo heeft ook Grace Ministries een hart voor zending, en geloven wij dat Grace Ministries een bijzondere roeping heeft m.b.t. zending. Eén van de manieren om zending te bedrijven is het helpen opstarten van gemeenten, wees- en opvanghuizen wereldwijd en zo nodig mankracht en middelen ter beschikking stellen om dit mogelijk te maken.

Het uitzenden van teams vanuit Grace Ministries om andere gemeenten te helpen is daar een onderdeel van.

Wij geloven dat het evangelie in zijn geheel zal doordringen in de samenleving en dat Noord Holland een provincie van God zal worden en om deze reden vinden wij samenwerking met andere christelijke gemeenten belangrijk.