Zending

Grace Ministries

Zending​

Pastor Bram in Togo.

Jezus gaf zijn discipelen de opdracht om Zijn getuigen te zijn en discipelen te maken te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.

Grace Ministries heeft een hart voor zending. Zowel in eigen provincie, als landelijk en ook wereldwijd

Eén van de manieren om zending te bedrijven is het helpen opstarten van gemeenten, wees- en opvanghuizen wereldwijd en zo nodig mankracht en middelen ter beschikking te stellen om dit mogelijk te maken.

Maar ook Noord-Holland is een zendingsgebied! Wij geloven dan ook dat het evangelie in zijn geheel moet doordringen in de samenleving en dat Noord-Holland een provincie van God zal worden. Om deze reden vinden wij het daarom belangrijk om een goede verstandhouding met andere gemeenten in Noord-Holland te hebben en zo nodig samen te werken en elkaar te helpen dit doel te bereiken.

Manuela & Michael in Papoea Nieuw Guinea.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0vBO5xtY6hk
Website: roots4mission.com