De Focusgroep

Grace Ministries

De Focusgroep

Het woord ‘focus’ betekent letterlijk ‘brandpunt.’ De woordkeuze is belangrijk omdat we ons ‘focussen’ op de preek van zondag. We richten ons op wat God door de preek tot ons individueel zegt om dat toe te passen in ons dagelijks leven. De focusgroep – afgekort ‘de focus’ – komt meestal samen bij iemand thuis samen overeenstemming met de opdracht van Jezus aan zijn discipelen om naar de huizen te gaan.1 Het was ook de gewoonte van de gemeenten in het Nieuwe Testament.2 In de praktijk blijkt de huissamenkomst zeer bevorderlijk te zijn voor groei. De focus is een solide basis voor discipelschap.

    1. De focus bevordert de eenheid van de gemeente want het helpt ons dezelfde koers te varen. De preek staat centraal in de focus, omdat we geloven dat de preek van zondag het actuele en richtinggevende woord van God voor de gemeente is.

    1. De focus helpt ons om de preek op een praktische manier in ons individuele leven toe te passen. Ook leren we om op een gezonde manier rekenschap aan elkaar af te leggen .

    1. De focus biedt veel mogelijkheden voor groei in geestelijk leiderschap. De voornaamste ingrediënten voor succes zijn een gastvrije houding, de bereidheid om te luisteren, zelf Jezus actief volgen en trouwe voorbede voor groep. Dat is voor iedereen haalbaar. Lastige vaardigheden zoals een bijbelstudie kunnen geven of een instrument kunnen bespelen zijn niet nodig.

Verschillende aspecten van de focusgroep 

Verschillende aspecten

Het doel van de focus is uiteindelijk dat we discipelen maken, volgelingen van Jezus Christus in woord en daad. De preek met preekverslag en het toepassen ervan in ons leven is hierbij de sleutel. De bijbel laat ons zien dat huisbijeenkomsten vele aspecten kent, een en ander zal hieronder worden toegelicht.

Het belangrijkste doel van de focus is dat we trouwe disicpelen van Jezus Christus worden en hem volgen in woord en daad. De toepassing van de preek is hierbij de sleutel. De bijbel laat ons zien dat de huissamenkomst vele aspecten kent, een en ander zal hieronder worden toegelicht.

Acceptatie

De focus biedt de mogelijkheid aan iedereen om deel te nemen, of je nu bekeerd bent of onbekeerd, lid of geen lid dat maakt in principe niet uit. Het sleutelwoord hier is acceptatie, zoals ook Jezus Zacheüs accepteerde en naar zijn huis ging (Luc 19:1-7).

Roeping

De focus is een uitstekende plaats waar mensen de roeping van de Heer ervaren, het was immers in het huis van Levi waar vele tollenaars en zondaars besloten Jezus te volgen (Marc 2:15). De focus is een ideale plaats om voorbereid te worden om het werk van de Heer te doen (Hand 18:1-3; Rom 16:3-5).

Bediening

De focus geeft aan iedereen de kans om elkaar te dienen, dit kan zijn doordat je je huis openstelt of dat je voor iemand bid, etc etc. In Hand 28:30-31 zien we dat Paulus bediende vanuit zijn eigen gehuurde woning.

Vergeving

Vanwege het open karakter van de focus, is het een uitstekende plaats waar mensen Jezus, als hun Heer en Heiland kunnen leren kennen. Waar mensen Jezus als hun Heer aanvaarden, zal vergeving plaatsvinden (Luc 7:36-38, 48-50). Het belijden van onze zonden brengt vergeving en genezing.

Genezing

Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden! (Marc 16:18). De focus is een uitermate geschikte plek om voor de zieken te bidden, Jezus ging naar het huis van Simon, waar de schoonmoeder van Simon genezen werd van zware koorts (Luc 4:38-39). Het is zeer bemoedigend als je voor iemand bidt en die persoon wordt terstond genezen of geeft later een getuigenis dat hij/zij genezing heeft ontvangen. Het geloof van de focusleden, zal daardoor niet alleen groeien, maar het zal ook een getuigenis zijn dat Jezus leeft en nog steeds wonderen doet. Vaak doet God in dit soort bijeenkomsten bijzondere wonderen.

Gemeenschap/toewijding

Zorg ervoor dat je een kwartier voor de start van de focus al aanwezig bent, het is belangrijk om even met elkaar te zitten en een kopje thee of koffie te drinken. Het kan misschien niet zo uitgebreid vanwege de tijd, maar je kunt dan wel de tijd die er is, gebruiken om te praten over allerlei dagelijkse dingen die je bezig houden, waardoor vriendschappen kunnen ontstaan. De eerste Christenen kwamen vaak samen in de huizen waar zij met elkaar de maaltijden deelden (Hand 2:46).

Gebed

Het einde van de focusbijeenkomst wordt afgesloten met gebed. Dit is ook een goede gelegenheid om met elkaar te bidden voor zaken die op dat moment actueel zijn. Velen waren vergaderd in gebed, in het huis van Maria, toen Petrus gevangen genomen was (Hand 12:12).

Onderricht/Woord verkondiging

Tijdens de focus zal het preekverslag worden voorgelezen, ook zullen de meest belangrijke teksten van de zondagdienst gelezen worden. Paulus gaf onderricht vanuit zijn gehuurde woning in Rome (Hand 28:31).

Counseling

De focusleider zal je altijd willen helpen als je een nood hebt, mocht de focusleider niet in staat zijn om te helpen, dan zal deze je naar de juiste persoon doorverwijzen die je wel kan helpen. “Ik heb niets nagelaten van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis” (Hand 20:20).

1 Matteüs 10:11-132 Handelingen 2:46