Wat wij geloven (RT)

De Drie-enige God Wij geloven, dat God de Schepper van de hemel en de aarde is. Er is één God, zichzelf openbarende en van eeuwigheid bestaande in Drie Personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest en elke Persoon volledig God. Teksten Genesis 1:1, 26; Deuteronomium 6:4; Psalm 103:8-13, 145:8-9; Jesaja 6:8; Matteüs 3:16-17, […]